Neurológia pre prax 5/2016

Imunologický náhled na moderní terapii roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

oztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému s demyelinizací a neurodegenerací. Autoreaktivní lymfocyty prostupují hematoenacefalickou bariérou a napadají nervový systém. Fingolimod je prvním orálním léčivem pro relabující-remitující formy roztroušené sklerózy. Jeho aktivní metabolit po in vivo fosforylaci moduluje sfingosin 1-fosfátové receptory (S1PRs) a zadržuje autoreaktivní lymfocyty v lymfatických uzlinách. Jedná se o unikátní mechanizmus působení, odlišný od jiných imunomodulačních nebo imunosupresivních léků. V rámci monitorování moderní léčby RS je proto nezbytné správně vyhodnotit depleci od změny kompartmentalizace lymfocytů, aby pacient nebyl poškozen vysazením léčby. Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů je citlivým laboratorním parametrem pro monitorování moderních forem léčby u nemocných s RS. Je významným parametrem u léčby nejen fingolimodem, nýbrž i alemtuzumabem, dimethyl-fumarátem a teriflunomidem.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, imunomodulační léčba, autoimunita, vakcinace, deplece

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunological outlook on modern therapy of multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disorder affecting the central nervous system through demyelination and neurodegeneration. Autoreactive lymphocytes penetrate the blood-brain barrier to attack the nervous system. Fingolimod was approved as the first oral treatment for relapsing forms of MS. Its active metabolite, formed by in vivo phosphorylation, modulates sphingosine 1-phosphate receptors (S1PRs) and retains autoreactive lymphocytes in lymph nodes. It means unique mechanism of action which is different from the other immunomodulatory or immunosuppressive drugs. By the laboratory monitoring of immunotherapy in patients with MS it is necessary to recognize depletion versus lymphocyte compartmentalization. Assessment of differential blood count (WBC) is a sensitive laboratory test for monitoring of patients treated with modern forms of multiple sclerosis therapy. WBC is substantive marker not only for fingolimod monitoring but also determined by the therapy of patients with alemtuzumab, dimethyl fumarate and teriflunomide.

Keywords: multiple sclerosis, immunomodulation therapy, autoimmunity, vaccination, depletion