Neurológia pre prax 1/2018

Imunoadsorpce v terapii neurologických onemocnění

MUDr. Jiří Piťha

V posledních letech je imunoadsorpce stále více uznávanou alternativou k terapeutické plazmaferéze používané v léčbě neurologických chorob, jako je syndrom Guillain Barré, chronická zánětlivá demyelinizující polyneuropatie, myasthenia gravis, neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra, roztroušená skleróza nebo autoimunitní encefalitidy. Na rozdíl od terapeutické plazmaferézy, která vyžaduje výměnu plazmy albuminem nebo mraženou plazmou, je imunoadsorpce technika umožňující selektivní odstranění humorálních faktorů, především patologických autoprotilátek vysoce afinitním adsorbentem. Tato léčebná metoda má ve srovnání s plazmaferézou menší nežádoucí účinky. Může výrazně zlepšit léčbu a prognózu pacientů s autoimunitními neurologickými poruchami.

Kľúčové slová: terapeutická výměna plazmy, imunoadsorpce, autoprotilátky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunoadsorption in treating neurological diseases

In recent years, immunoadsorption has become an increasingly recognized alternative to therapeutic plasmapheresis used to treat neurological diseases, such as Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, myasthenia gravis, neuromyelitis optica and its spectrum disorders, multiple sclerosis, or autoimmune encephalitides. In contrast to therapeutic plasmapheresis that requires plasma exchange with albumin or fresh-frozen plasma, immunoadsorption is a technique allowing selective removal of humoral factors, primarily of pathological autoantibodies, with a high-affinity adsorbent. This therapeutic method has fewer adverse effects when compared with plasmapheresis. It can significantly improve the treatment and prognosis of patients with autoimmune neurological disorders.

Keywords: therapeutic plasma exchange, immunoadsorption, autoantibodies