Neurológia pre prax 4/2010

Idiosynkratické nežádoucí účinky antiepileptik a jejich klinický význam

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Idiosynkratické nežádoucí účinky tvoří jen malou část ze všech nežádoucích účinků antiepileptik. Významné jsou zejména z toho důvodu, že některé z nich mohou pacienta ohrožovat na životě. Přehledový článek podává základní informace o nejčastějších idiosynkratických nežádoucích účincích antiepileptik.

Kľúčové slová: epilepsie, antiepileptika, idiosynkratické nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Idiosyncratic adverse effects of antiepileptics and their clinical significance

Idiosyncratic adverse effects account for only a small portion of all adverse effects of antiepileptic drugs. They are of significance particularly because some of them may be life-threatening for the patient. The review article provides basic information on the most common idiosyncratic adverse effects of antiepileptic drugs.

Keywords: epilepsy, antiepileptic drugs, idiosyncratic adverse effects.