Neurológia pre prax 3/2003

Iatrogénna problematika antiepileptík

h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Iatrogénny dopad antiepileptík sa týka hlavne výberu antiepileptika, alebo jeho kombinácií, zhoršenia samotného epileptického problému, výskytu nežiaducich príznakov, ktoré komplikujú priebeh a klinický obraz a teratogenicity. Zhoršenie záchvatov antiepileptikami je závažný a častý problém, ktorý sa nezriedka prehliada. Najčastejšími príčinami býva nesprávna diagnóza záchvatov alebo syndrómov, nedostatok informácií o kontraindikáciach antiepileptík, nesprávna preskripcia dávok a kombinácií.

Kľúčové slová: epilepsia, antiepileptika, iatrogénny účinok, zhoršenie záchvatov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť