Neurológia pre prax 6/2010

Hyperkinetická porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., MUDr. Pavlína Cahová, Mgr. Jana Pejčochová

Hyperkinetická porucha (HKP) či ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se řadí mezi neurovývojové poruchy a již ve svých diagnostických kritériích je podmíněna klinickou manifestací před sedmým rokem věku. U 40–50 % pacientů však symptomy přechází do dospělého věku. Pokud onemocnění není včas diagnostikováno a léčeno, pacient je chronicky vystaven dlouhodobému tlaku na výkon a přizpůsobení a objevují se i sekundární somatické obtíže a komorbidity.

Kľúčové slová: hyperkinetická porucha, ADHD, dospělý věk.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hyperkinetic disorders IADHD in adolescence and adulthood: diagnosis, clinical presentation and comorbidities

Hyperkinetic disorder (HKD) or Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered to be a neurodevelopmental disease and also in its diagnostic criteria the onset is postulated before the age of seven. In 40–50 % of patients the symptoms persist into the adulthood. In the case the disease is not diagnosed and tretaed properly in time, the patient is exposed to the sustained stress and pressure and secondary somatic complaints and comorbidities may occur.

Keywords: hyperkinetic disorder, ADHD, adulthood.