Neurológia pre prax 3/2013

Hodnocení soběstačnosti pacientù v neurorehabilitaci

Mgr. Kateřina Svěcená

Kvalitu života do značné míry ovlivňuje schopnost soběstačnosti každého člověka. Funkční diagnostika, nácvik a trénink soběstačnosti jsou jedním z domén práce ergoterapeuta. Pro návrh ergoterapeutické intervence v oblasti soběstačnosti je nutné provést diagnostiku a hodnocení běžných denních činností (ADL). Diagnostiku ADL je možné stanovit na základě standardizovaných metod, které slouží jak k diagnostice, tak i ke zhodnocení dosavadní ergoterapeutické intervence. Mezi nejčastěji používané standardizované nástroje v oblasti ADL patří v České republice test Funkční míra nezávislosti a Barthel Index. K hodnocení funkčních schopností pacienta se využívá Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

Kľúčové slová: soběstačnost, vyšetření soběstačnosti, hodnocení soběstačnosti, aktivity denního života, neurorehabilitace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Self-sufficiency evaluation of patients in neurorehabilitation

Quality of life is to a significant extent influenced by self-sufficiency. Occupational Therapist is a professional concerned with a functional therapy of daily activities as well as activities of people with disabilities. In order to select appropriate occupational therapistś approach, it is neccessary to evaluate activities of daily living (ADL) individually. There are standart procedures to evaluate ADL. Those methods are used to diagnostic evaluation of an existing occupational therapeutic intervention. One of the most common methods which is used in the Czech Republic for evaluating the level is self sufficiency is Functional Independent Measure and Barthel Index. For evaluating patientś functional abilities can be also used International Classification of Functioning, Disability and Health.

Keywords: self-sufficiency, activities of daily living assessment, activities of daily living evaluation, activities of daily living, neurorehabilitation.