Neurológia pre prax 3/2013

Hodnocení parametrů kvality života u vybraných neurologických onemocnění

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., MUDr. Michal Bednář

Využití hodnotících škál se prosazuje na rehabilitačních pracovištích stále častěji. Jsou to nejen specifické testy pro jednotlivé diagnózy s popisem poruch, které mají na našich pracovištích již dlouhou tradici, ale nyní i testy na úrovni aktivit, participace a sledování kvality života nemocných. Pro neurologickou rehabilitaci autoři komentují testy pro cévní mozkové příhody, roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu chorobu.

Kľúčové slová: testování, kvalita života, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of quality of life for selected neurological diseases

The use of rating scales has been more and more common in the rehabilitation facilities. Not only specific tests are available for particular diagnoses containing a description of impairment, with a long tradition of use at our departments, but now also tests describing activities, participation, and quality of life of patients. For the purpose of neurorehabilitation, the authors comment on the tests for stroke, multiple sclerosis, and Parkinson’s disease.

Keywords: testing, quality of life, stroke, multiple sclerosis, Parkinson´s disease.