Neurológia pre prax 5/2021

Hodnocení atrofie mozku pomocí vizuálních škál a jejich klinický přínos pro časnou a diferenciální diagnostiku demencí

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D., prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

Zobrazovací metody mozku mají zásadní klinický přínos nejen pro odhalení potenciálně léčitelných příčin nebo určení vaskulární etiologie demence, ale také pro diferenciální diagnostiku neurodegenerativních onemocnění, především Alzheimerovy nemoci (AN), frontotemporální demence (FTD) a demence s Lewyho tělísky (DLB), která se vyznačují odlišnými vzorci atrofie mozkové tkáně. Za tímto účelem byly vytvořeny vizuálních škály, které umožňují kvantifikovat míru atrofie jednotlivých oblastí mozku a představují tedy užitečný nástroj pro časnou a diferenciální diagnostiku neurodegenerativních onemocnění v klinické praxi. Tento článek shrnuje současné poznatky o diagnostice AN, FTD a DLB pomocí vizuálních škál a na jejich základě nabízí doporučení pro klinickou praxi.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, frontotemporální demence, demence s Lewyho tělísky, magnetická rezonance, vizuální škály, atrofie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of brain atrophy using visual rating scales and their clinical contribution to the early and differential diagnosis of dementia

Brain imaging methods have a major clinical benefit not only for identifying potentially treatable causes or determining the vascular aetiology of dementia, but also for the differential diagnosis of neurodegenerative diseases, especially Alzheimer's disease (AN), frontotemporal dementia (FTD) and dementia with Lewy bodies (DLB) that are characterized by different patterns of brain atrophy. Visual rating scales that allow to quantify the degree of atrophy of individual brain areas have been developed for this purpose. They thus represent a useful tool for the early and differential diagnosis of neurodegenerative diseases in clinical practice. This article summarizes current knowledge about the diagnosis of AN, FTD and DLB using visual rating scales and based on this knowledge offers recommendations for clinical practice.

Keywords: Alzheimer's disease, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies, magnetic resonance imaging, visual rating scales, atrophy