Neurológia pre prax 4/2017

Hodnocení aterosklerotických plátů v karotických tepnách pomocí duplexní sonografie

MUDr. Petra Kešnerová

Ateroskleróza je chronické degenerativní onemocnění, celosvětově vedoucí mezi příčinami úmrtnosti. Jedním z nečastěji postižených cév jsou karotické arterie, kde progrese aterosklerotického plátu patří mezi nejvýznamnější faktory vzniku ischemické cévní mozkové příhody. Duplexní sonografie je metodou široce dostupnou a bezpečnou, umožňující spolehlivou diagnostiku aterosklerotického postižení karotických arterií. Ke kvantifikaci stenózy je doporučeno aplikovat multiparametrický přístup s využitím sonografických kritérií přímých i nepřímých, recentní výzkum se navíc zaměřuje na klasifikaci rizikovosti aterosklerotických plátů (zejména detekci neovaskularizace, vysokého podílu lipidů, krvácení do plátu, nekrózu, ulceraci či porušení fibrinové čepičky na povrchu plátu) a jejich sonografického korelátu, které umožňují lépe individualizovat indikace k invazivním výkonům včetně endarterektomie či stentingu.

Kľúčové slová: duplexní sonografie, aterosklerotický plát, stenóza, karotická tepna, složení plátu, objem plátu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atherosclerotic plaque evaluation in the carotid arteries by duplex sonography

Aterosclerosis is chronic degenerative disease leading world death rates. One of the most affected areas are carotid arteries in which aterosclerotic plaque progression belongs to the most important causes of ischaemic stroke. Duplex sonography is method widely available and safe enabeling realiable diagnostic of carotid arteries aterosclerosis. For stenosis quantification it is recommended to apply multiparametric approach using criteria of direct and indirect sonographic diagnostic, moreover, recent research focuses on risk classification of aterosclerosis plaques (mainly detection of neovascularization, high lipid content, intraplaque hemorrhage, necrosis, ulceration, disruption of fibrin cup on plaque surface) and its sonogpraphic correlate which allow better individualization of invasive procedure indications, carotid endarterectomy and stenting inculded.

Keywords: duplex sonography, atherosclerotic plaque, stenosis, carotid artery, plaque composition, plaque volume