Neurológia pre prax 4/2018

Glatiramer acetát u klinicky izolovaného syndromu a jeho časný nástup účinku

MUDr. Jiří Piťha

Článek popisuje praktické zkušenosti v léčbě klinicky izolovaného syndromu, dokumentovaný kazuistikou mladé ženy. Před změnou léčby na glatiramer acetát a jejím otěhotněním přetrvávaly neovlivnitelné nežádoucí účinky interferonu beta-1b. Došlo k manifestaci hypotyreózy a progresi nálezu na magnetické rezonanci mozku bez klinického zhoršení. Jsou diskutována rizika léčby v závislosti na graviditě, komorbiditách, přechodu z jiné terapie, perzistenci k léčbě a rychlosti nástupu účinku. Glatiramer acetát je v současné době lék s nejpříznivějším poměrem rizika léčby a jejího benefitu. Recentní klinické studie prokazují jeho dlouhodobou účinnost s relativně rychlým nástupem účinku.

Kľúčové slová: glatiramer acetát, klinicky izolovaný syndrom, roztroušená skleróza, nástup účinku, těhotenství

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glatiramer acetate in clinically isolated syndrome and its early onset of effect

The article describes the practical experience in the treatment of clinically isolated syndrome, documented by a case report of a young woman. Prior to switching to glatiramer acetate and its pregnancy, the non-effectable side effects of interferon beta-1b persisted. Hypothyroidism has been demonstrated and progression of magnetic resonance imaging of the brain without clinical progression. Risks of treatment are discussed, depending on pregnancy, co-morbidity, transition from other therapy, persistence to treatment, and onset of action. Glatiramer acetate is currently the drug with the most favorable risk of treatment and its benefit. Recent clinical trals demonstrate its long-term efficacy with relatively rapid onset of action.

Keywords: glatiramer acetate, clinically isolated syndrome, multiple sclerosis, onset of effect, pregnancy