Neurológia pre prax 4/2003

Geneticky podmíněné epilepsie a epileptické syndromy

MUDr. Tomáš Procházka

Članek podává přehled o pokroku v genetickém výzkumu epilepsií. V posledních letech byly objeveny kauzálni mutace u monogenních epileptických syndromů (benigních familiárních novorozeneckých křečí, autosomálně dominantní noční frontální epilepsie, syndromu generalizované epilepsie s febrilními záchvaty „plus“ a těžké myoklonické epilepsie v dětství). V těchto případech se jedná o mutace v podjednotkách iontových kanálů. Familiární temporální epilepsie jsou klinicky i geneticky heterogenní. Dědičnost idiopatických generalizovaných epilepsií je komplexní, univerzální gen pro vrozenou dispozici k záchvatům dosud nebyl nalezen. Je diskutováno zařazení idiopatických epilepsií mezi kanálopatie.

Kľúčové slová: epilepsie, epileptický syndrom, genetika, iontový kanál, kanálopatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť