Neurológia pre prax 4/2004

Gabapentin (Neurontin ®) v léčbě neuropatické bolesti různé etiologie

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Jiří Mastík, MUDr. Radim Mazanec

V otevřené klinické studii autoři hodnotili efekt léčby gabapentinem (Neurontinem) na neuropatickou bolest (NB) různé etiologie. Do studie bylo zařazeno ve třech centrech 60 pacientů – 28 mužů a 32 žen. Dosažené dávky gabapentinu byly v rozmezí 900–2 400 mg/den. Hodnocení efektu léčby probíhalo ve dvou obdobích 0.–14. a 0.–90. den léčby. Základním hodnoceným parametrem bylo průměrné denní skóre bolesti (mean daily pain score). Další hodnocené parametry neuropatické bolesti byly: hyperalgezie, alodynie a parestezie. Dle numerické škály bolesti (VAS) udávalo zlepšení po léčbě 47 (87 %), nezlepšeno 5 (9 %) a zhoršeno 2 (4 %) pacientů. Statisticky významné zlepšení již v 1. období (0.–14. den) bylo průkazné pro intenzitu NB a parestezie. Pro ostatní modality NB bylo statisticky významné zlepšení pouze ve 2. období (0.–90. den). Nežádoucí účinky během 90denní léčby udávalo 14 pacientů (25 %), z výsledného hodnocení jsme vyřadili šest pacientů. Studie potvrdila pozitivní efekt gabapentinu na NB, bez ohledu na etiologii bolestivého syndromu a dobrý bezpečnostní profil gabapentinu v obvyklém dávkování.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, gabapentin, hyperalgezie, alodynie, numerická škála bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť