Neurológia pre prax 2/2008

FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ MOZKU POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE V NEUROLOGII

MUDr. David Horák, doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Funkční MR zobrazení mozku v nedávných letech výrazně přispělo k porozumění významným neurologickým chorobám. Přesto se s výjimkou předoperačního mapování v neurochirurgii jen pomalu zařazuje mezi rutinní klinicky využitelné metody. Příčinou jsou mimo jiné vysoké nároky na design, provedení a interpretaci fMRI studií. V budoucnosti by mohla fMRI realizovat svůj klinický potenciál v aplikacích sahajících od presymptomatické diagnózy, přes cílení intracerebrálních intervencí a vývoj farmak až po individualizaci farmakologické a behaviorální terapie.

Kľúčové slová: fMRI, BOLD, funkční mapování, klinická aplikace, zobrazovací techniky mozku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť