Neurológia pre prax 4/2001

Frontální a psychogenní záchvaty – diferenciálně diagnostický problém

MUDr. Robert Kuba

V našem krátkém sdělení prezentujeme tři ilustrativní kazuistiky pacientů, u kterých byla nesprávně stanovena diagnóza „psychogenní záchvaty“. Všem pacientům byla na základě stanovení této diagnózy postupně vysazena veškerá antiepileptická léčba, což u všech vedlo k výraznému zhoršení klinického stavu, zvýšení frekvence záchvatů a v jednom případě ke konvulzívnímu epileptickému statu. Při následné dlouhodobé skalpové videoelektroencefalogarfii (video-EEG) vyšetření byla stanovena diagnóza epilepsie frontálního laloku. Retrospektivní rozbor iktálních příznaků všech pacientů poukazuje na některá klinická a anamnestická data, která jsou důležitá v diferenciální diagnostice frontálních epileptických a psychogenních záchvatů (noční výskyt, vokalizace, stereotypní průběh, krátké trvání, bizarní motorická aktivita a další). Dlouhodobé skalpové video-EEG patří k základním vyšetřením, která mají své jednoznačné místo v diferenciální diagnostice epileptických a psychogenních záchvatů.

Kľúčové slová: epilepsie, frontální lalok, psychogenní záchvaty, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť