Neurológia pre prax 4/2010

Farmakoterapie pokročilé Parkinsonovy nemoci ve světle doporučených postupů

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Kateřina Farníková

Doporučení pro léčbu, tzv. terapeutická guidelines Parkinsonovy nemoci, jsou sestavována již déle než 15 let. Původní krátká a stručná doporučení byla v důsledku rozvoje jak poznání příznaků nemoci, tak i terapeutických možností nahrazena několikadílnými doporučeními, která se separátně věnují motorickým i non-motorickým příznakům Parkinsonovy nemoci. V současné době existují jak evropská, tak i americká varianta doporučených léčebných postupů, která jsou sice návodem, ale nikoliv závazným; jejich aplikace musí být kreativní a musí respektovat individuální rysy nemoci u konkrétního pacienta.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, doporučené postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of advanced Parkinson’s disease with respect to the guidelines

The therapeutic guidelines for Parkinson’s disease have been developed for more than 15 years. Due to improved recognition of the symptoms of the disease and extended therapeutic options, the original short and brief guidelines have been replaced by multipart guidelines that separately deal with motor and non-motor symptoms of Parkinson’s disease. Currently, there are both European and American variants of therapeutic guidelines which serve as guidance, but not an obligatory one; their application has to be creative and respect individual features of the disease in a particular patient.

Keywords: Parkinson’s disease, guidelines.