Neurológia pre prax 1/2001

Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

Je podán přehled informací o bovinní spongiformní encefalopatii, která se v r. 1985 vyskytla u skotu ve Velké Británii a odtud se postupně rozšířila do některých zemí západní Evropy. Onemocnění vyvolávané zvláštními infekčními částicemi – priony – se projevuje změnou chování zvířat, poruchami koordinace pohybu a končí vždy úhynem. V nervových buňkách mozku se nachází vakuolární degenerace, které se využívá v diagnostice. Je zvažováno i případné nebezpečí pro člověka.

Kľúčové slová: spongiformní encefalopatie, BSE, CJD, prion, nemoc šílených krav, vakuolární degenerace neuronů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť