Neurológia pre prax 6/2004

Failed neck surgery syndrom – opomenutá diagnóza?

MUDr. Martin Häckel, CSc., MUDr. Václav Masopust

Autoři se v článku zamýšlejí nad obecnými jevy doprovázejícími narůstající počty chirurgických zákroků na krční páteři. Úvahu doplňují poznatky z vlastní klinické zkušeností se souborem více než 1 000 nemocných operovaných pro degenerativní onemocnění krční páteře v letech 1989–2003. Kritický pohled zaměřují na neúspěchy chirurgické, často opakované léčby. S odkazem na pojem „failed back surgery syndrom“ (FBSS), který vznikl v důsledku velkého počtu chirurgických zákroků v oblasti bederní páteře, autoři poukazují na obdobný jev v oblasti chirurgie krční páteře. Rozvoj mikrochirurgie a instrumentační techniky v ČR po roce 1989 sebou přinesl dva efekty: kromě žádoucího zvýšení počtu úspěšně chirurgicky léčených nemocných, přibylo i chirurgicky neúspěšně řešených nebo neřešitelných stavů. České odborné písemnictví dobře zná pojem FBSS. Téma selhání chirurgické léčby bederní páteře je dnes předmětem snahy o komplexní a interdisciplinární přístup, o léčbu v souladu s principy „evidence based medicine“. Pro chirurgii krční páteře zatím jakoby stejný přístup neplatil. V české literatuře schází jednotný komplexní pohled na neúspěšně chirurgicky léčené nemocné po výkonu na krční páteři. Autoři proto volí dosud málo užívaný pojem „failed neck surgery syndrom“ (FNSS) pro nemocné, kteří byli pro onemocnění krční páteře opakovaně chirurgicky léčeni s malým, žádným nebo nežádoucím výsledkem. Autoři komentují vznik selhání léčby na jednotlivých stupních diagnosticko-léčebného procesu. Rozdělení patofyziologických mechanizmů, běžně užívané pro FBSS, aplikují na stavy vzniklé v souvislosti s chirurgii krční páteře a oba syndromy srovnávají.

Kľúčové slová: failed neck surgery syndrom, failed back surgery syndrom, cerical spine-surgery.

stiahnuť celý článok v pdf