Neurológia pre prax 6/2003

Failed back surgery syndrom

MUDr. Tomáš Paleček, MUDr. Michael Mrůzek

Od roku 1998 do roku 2002 bylo operováno pro FBSS (failed back surgery syndrom) na Neurochirurgické klinice FNsP Ostrava-Poruba 76 pacientů s průměrným věkem 45 let. U každého pacienta byl zvolen vyšetřovací postup tak, aby výsledek event. operační léčby byl co nejoptimálnější. Při optimální, diagnostických rozvahách před stabilizační operací byl užit zevní fixátor. Výsledky byly hodnoceny pomocí Oswestry score. Průměrné Oswestry score před operací bylo 49 %, po operaci 42 %, 6 měsíců po operaci 39 %, 20 měsíců po operaci 41 %. Autoři apelují na lékaře, aby volili takový vyšetřovací postup, který by odhalil všechny možné příčiny přetrvávajících potíží po první operaci. Zdůrazňují také nutnost spolupráce mezi neurologem, spondylochirurgem, psychologem a rehabilitačním lékařem.

Kľúčové slová: failed back surgery syndrome, Oswestry score, operační léčení, konzervativní léčba, zevní fixace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť