Neurológia pre prax 4/2017

Eskalační versus indukční terapie roztroušené sklerózy

MUDr. Marek Peterka

Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy prodělala v posledních letech výrazný pokrok. S příchodem nových vysoce účinných léků probíhá diskuze o tom, jakou zvolit nejlepší strategii v její léčbě. Všeobecně známým faktem pro dosažení úspěchu v léčbě je její včasné zahájení. Na tomto základě vznikají dvě názorové roviny, jakou zvolit terapii u konkrétního pacienta. Tento článek ukazuje pohled na eskalační a indukční terapii ve světle nově příchozích léků v terapii roztroušené sklerózy.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom, eskalační léčba, indukční léčba, NEDA (No Evidence of Disease Activity)

stiahnuť celý článok v pdf

Escalation vs. induction therapy in multiple sclerosis

A great progress has been made in the treatment of relapse-remitting multiple sclerosis in the last couple years. The arrival of new highly efficient drugs rises discussion about choosing the right strategy, how to treat patients with MS. It is generally well known, that the key to successful treatment is the early initiation. That gives the basis to two main opinions on which kind of therapy to choose for each patient. That is the purpose of this article, which focuses deeply on the concepts of escalation and induction therapy of MS using the new drugs.

Keywords: multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, escalation therapy, inductive therapy, NEDA (No Evidence of Disease Activity)