Neurológia pre prax 5/2009

Éra nových léků v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Marta Vachová

Současná medikace pro léčbu roztroušené sklerózy má své limity. Účinnost není stoprocentní a dlouhodobá pravidelná intervenční aplikace má různá úskalí, která snižují efekt léčby. Proto jsou hledány další nové cesty aplikace, jiná schémata a metody. Některé z těchto cest jsou slepé a nesplnily očekávání, která do nich byla vkládána. U jiných nových léčiv je vysoká účinnost vykoupena rizikem závažných nežádoucích účinků léčby. Tento článek seznamuje s novými léčivy, která prošla jednotlivými fázemi klinického zkoušení až k hranici registrace či jsou dokončovány studie třetích fází. Jde o pět preparátů určených k perorální léčbě. Další naděje jsou vkládány do skupiny monoklonálních protilátek.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, cladribin, fingolimod, fumarát, laquinimod, teriflunomid, monoklonální protilátky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New drugs era in treating multiple sclerosis

Contemporary therapeutic approaches for treating of Multiple sclerosis have their limitation. The efficacy is not 100 % and long lasting invasive application have troubles, which lead to less therapeutic effect. This is the reason for developing new ways, schemes and methods. Some of them were blind and did not fulfil expectations. Other new medications are very effective, but have serious adverse events. The article introduces new medications, which came through all phases of clinical testing to the registration or phase III studies have been just ending. This involves five oral disease-modifying agents and monoclonal antibodies group which represents another big expectation.

Keywords: multiple sclerosis, cladribin, fingolimod, fumarate, laquinimod, teriflunamide, monoclonal antibodies.