Neurológia pre prax 6/2021

Epilepsie a spánek dospělých

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Spánek je základní fyziologickou vlastností a potřebou lidského organismu. Epilepsie je chronické onemocnění, které při nedostatečné kompenzaci významně přispívá k poruchám spánku. Poruchy spánku mohou být naopak asociovány s vyšším výskytem a četností epileptických záchvatů. Cílem práce je diferenciálně diagnostický pohled na příčiny obtížné kompenzace pacienta s epilepsií v souvislosti s poruchami spánku v každodenní ambulantní neurologické praxi.

Kľúčové slová: epilepsie, spánek, kompenzace záchvatů, porucha spánku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsy and sleep in adults

Sleep is an essential physiological trait and a need for the human organism. Epilepsy is a chronic disease that contributes significantly to sleep disturbance when compensated poorly. Sleep disorders, on the other hand, may be associated with a higher incidence and frequency of epileptic seizures. Differential diagnostic view of the causes of the difficulty of compensating an epilepsy patient in relation to sleep disorders in daily outpatient practice of the neurologist is presented in this article.

Keywords: epilepsy, sleep, seizure control, sleep disorder