Neurológia pre prax 5/2009

Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí

RNDr. Daniela Řípová, CSc., MUC. Pavel Martínek, MUC. Abraham Buček, doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Zhoršení aktivit denního života (ADŽ) pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN) lze zjišťovat vhodnými dotazníky ADŽ. V předkládané práci představujeme českou verzi mezinárodně používaného a doporučovaného Dotazníku soběstačnosti DAD-CZ, který jsme vytvořili překladem anglické originální škály The Disability Assessment for Dementia. Dotazník obsahuje 17 položek běžných základních aktivit ve 4 oblastech (hygiena, oblékání, kontinence a jedení), 18 položek instrumentálních aktivit v 5 oblastech (příprava jídla, telefonování, chození ven a pobyt venku, finance a korespondence, léky) a 5 položek týkajících se volného času a domácích prací. Každou položku lze dále zařadit do jedné ze tří kategorií: iniciace, naplánování a zorganizování a správné provedení činnosti. Pečovatelé posoudili ADŽ tímto dotazníkem u 42 pacientů s pravděpodobnou AN, u nichž jsme současně zjišťovali kognitivní výkonnost pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE 17 ± 6 bodů). Vyplněním DAD-CZ lze zjistit obvykle za 5–10 minut míru zvládání ADŽ, které nezávisely na věku, vzdělání či pohlaví pacientů. ADŽ podle DAD-CZ významně souvisely s MMSE (Spearmanovo r = 0,5; p = 0.001). Dotazník DAD-CZ rozšiřuje možnosti strukturovaného hodnocení základních a instrumentálních ADŽ u pacientů s demencí vč. AN v České republice.

Kľúčové slová: aktivity denního života, Alzheimerova nemoc, demence, The Disability Assessment for Dementia, DAD, dotazníky, funkční postižení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The Disability Assessment for Dementia DAD-CZ – czech version for assessment of activities of daily living in patients with Alzheimer disease

This study aimed to introduce a Czech version of the Disability Assessment for Dementia to evaluate activities in daily living (ADL) in patients with Alzheimer disease (AD). We translated items from the original source and back to English. Then we created a user-friendly questionnaire named DAD-CZ. Caregivers assessed ADL of 42 patients with AD (mean Mini Mental State Examination, MMSE, ± SD 17 ± 6) by filling up the questionnaire within 5–10 minutes in the waiting room. DAD-CZ was not related to age, education or sex. We observed the moderate correlation with MMSE (Spearman´s r = 0,5; p = 0.001). The DAD-CZ questionnaire extends options for structured measurements of basic and instrumental ADL in patients with dementia, namely AD, in the Czech Republic.

Keywords: activities of daily living, ADL, Alzheimer disease, dementia, The Disability Assessment for Dementia, DAD, questionnaires, functional impairment.