Neurológia pre prax 4/2009

Doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí

MUDr. Robert Rusina, doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., MUDr. Kateřina Sheardová, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., MUDr. Vladimír Línek

Autoři předkládají doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci, vaskulární demence, frontotemporální demence Parkinsonovy nemoci s demencí a demence s Lewyho tělísky. Cílem tohoto doporučeného postupu pro diagnostiku demence je vytvořit recenzovaný, na důkazech založený postup pro potřebu klinických neurologů, geriatrů, psychiatrů a dalších specialistů, kteří se zabývají péčí o pacienty s demencí. Materiál by měl vést k racionalizaci diagnostických postupů u nejčastějších onemocnění spojených se syndromem demence v souladu s medicínou založenou na důkazech.

Kľúčové slová: demence, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, diagnostika, guidelines.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Guidelines for diagnosing Alzheimer’s disease an other dementias

The task in writing this guideline proposes recommended diagnostics algorithm for Alzheimer´s disease, vascular dementia, frontotemporal dementia, Parkinson´s disease with dementia, and dementia with Lewy Bodies. The aim of this guidelines for diagnosis of dementia is to present a peer-rewiewed and evidence-based statement in order to guide the practice neurologists, geriatricians, psychiatrists, and other specialised physicians responsible for the care of the patients with dementia. This guideline may contribute to the rational diagnotic methods proceeding in the most common dementia disorders according to evidence-based medicine.

Keywords: dementia, Alzheimer´s disease, vascular dementia, diagnostics, guidelines.