Neurológia pre prax 4/2022

Dlouhodobý efekt siponimodu na MRI parametry u pacientů se sekundárně‑progresivní roztroušenou sklerózou

MUDr. Simona Halúsková, prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Sekundárně‑progresivní roztroušená skleróza (SP‑RS) představuje celosvětově druhou nejčastější formu RS. Zatímco pro relaps‑remitentní RS máme k dispozici několik schválených léčiv modifikujících průběh choroby, efektivní lék pro SP‑RS na trhu dlouho chyběl. Siponimod, selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů, je prvním perorálním přípravkem schváleným k léčbě SP‑RS, u kterého bylo v klinické studii fáze III prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Magnetická rezonance (MRI) má zásadní význam jak pro diagnostiku RS, tak i pro monitoraci průběhu nemoci. Data z probíhající otevřené extenze registrační studie potvrzují pozitivní efekt siponimodu na parametry MRI a zdůrazňují důležitost časného zahájení specifické terapie.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, léčba, placebo, siponimod, dlouhodobý účinek, magnetická rezonance, mozková atrofie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Long‑term effect of siponimod on MRI outcomes in patients with secondary‑progressive multiple sclerosis

Secondary-progressive multiple sclerosis (SP-MS) is the second most common form of MS worldwide. While there are various disease-modifying drugs indicated for relapsing-remitting MS, effective treatment for SP-MS was lacking. Siponimod, a selective modulator of sfingosin-1-phosphate receptors, is the first oral drug to treat SP-MS, which showed a statistically significant decrease in confirmed disability progression in a phase III clinical trial. Magnetic resonance imaging (MRI) has a major role in establishing the diagnosis of MS along with being the most important tool for monitoring the course of the disease. Data from the ongoing openlabel extension part of the pivotal trial confirms the beneficial effect of siponimod on MRI outcomes and highlights the importance of earlier specific treatment initiation.

Keywords: multiple sclerosis, treatment, placebo, siponimod, long‑term effect, magnetic resonance imaging, brain atrophy