Neurológia pre prax 3/2008

Dlouhodobá účinnost resekčních epileptochirurgických zákroků 5 let od operace

MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Marta Pažourková, MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Podle Engelovy klasifikace jsme hodnotili výsledek epileptochirurgických zákroků, provedených v Centru pro epilepsie Brno v letech 1995–2003, u 101 pacientů 1, 3 a 5 let od operace. Z hlediska lokalizace mělo 39 pacientů TLE-MTS, 35 pacientů TLE-OST a 27 pacientů exTLE. V celé skupině 101 pacientů bylo hodnoceno 5 let od operace jako Engel I 70,3 % pacientů, ve skupině TLE-MTS 71,8 %, ve skupině TLE-OST 77,1 % a ve skupině exTLE 59,3 % pacientů. Kompletní vysazení / redukce antiepileptické léčby byla provedena v celé skupině u 29,7 % / 47,5 % pacientů, ve skupině pacientů s TLE-MTS u 25,6 % / 48,7 %, ve skupině pacientů s TLE-OST u 34,3 % / 51,4 % a ve skupině exTLE u 29,6 % / 40,7 % pacientů. Operační komplikace byly přítomny u 5,9 % pacientů.

Kľúčové slová: epileptochirurgický zákrok, Engelova klasifikace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť