Neurológia pre prax 6/2022

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ofatumumabu v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Marek Peterka

Léčba roztroušené sklerózy (RS) prodělává v posledních letech výrazný pokrok. Přestože přítomnost oligoklonálních pásů v likvoru je jedním z pilířů pro stanovení diagnózy RS, byla funkce B lymfocytů v patofyziologii tohoto onemocnění dlouhou dobu podceňována. Až příchod léků, které vedou k depleci B lymfocytů, ukázal jejich schopnost potlačit aktivitu tohoto onemocnění. Aktuálně máme k dispozici další léčebný přípravek z této skupiny s názvem ofatumumab. Jedná se o první plně humánní monoklonální protilátku, která je k dispozici k léčbě relaps ‑remitentní formy RS. Cílem tohoto článku je přinést aktuální informace o dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti ofatumumabu.

Kľúčové slová: ofatumumab, roztroušená skleróza, léčba, monoklonální protilátka, B lymfocyty, dlouhodobá účinnost, dlouhodobá bezpečnost

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term efficacy and safety of ofatumumab in the treatment of multiple sclerosis

The treatment of multiple sclerosis (MS) has gone through significant progress in last couple of years. Although the presence of oligoclonal bands in the liquor is one of the keys for the diagnosis of MS, the function of B lymphocytes in the pathophysiology of this disease has been long time underestimated. Only the invention of drugs that cause B‑lymphocyte depletion has demonstrated their ability to suppress disease activity of this diseases. We currently have another drug from this group called ofatumumab. This is the first fully human monoclonal antibody available for the treatment of relapsing‑remitting forms of MS. The aim of this article is to present the most recently published safety and efficacy data on ofatumumab.

Keywords: ofatumumab, multiple sclerosis, treatment, monoclonal antibody, B lymphocytes, long -term efficacy, long -term safety