Neurológia pre prax 6/2021

Dlouhodobá data léčby roztroušené sklerózy ocrelizumabem – jeho účinnost, bezpečnost a zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Mgr. Matouš Rous, MUDr. Zuzana Rous, Ph.D.

V patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se uplatňují jak T lymfocyty, tak i B lymfocyty. Ocrelizumab je monoklonální protilátka zaměřená právě na B lymfocyty. Je indikován pro léčbu relabující remitentní RS (RRRS) i pro léčbu primárně progresivní RS (PPRS). Zatímco pro léčbu RRRS je několik možností imunomodulační terapie, u PPRS ještě donedávna neexistovala možnost ovlivnit její průběh imunomodulační léčbou. Ocrelizumab je v současné době v České republice jediným registrovaným léčivým přípravkem pro léčbu PPRS. Obecně je pacienty dobře tolerován s minimem nežádoucích účinků.

Kľúčové slová: ocrelizumab, primárně progresivní roztroušená skleróza, relabující remitentní roztroušená skleróza, B lymfocyty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term data of multiple sclerosis treatment with ocrelizumab – eficacy, safety and clinical experience

Both T lymphocytes and B lymphocytes are involved in the patogenesis of multiple sclerosis (MS). Ocrelizumab is a monoclonal antibody that targets B lymphocytes. It is indicated for the treatment of relapsing remitting MS (RRMS) as well as for the treatment of primary progressive MS (PPMS). While there are several possibilities for immunomodulatory therapy for the treatment of RRMS, until recently, there was no possibility of influencing the course of PPMS by immunomodulatory treatment. Ocrelizumab is currently the only registered DMD therapy for the treatment of PPRS in the Czech Republic. In general, it is well tolerated with minimal adverse events.

Keywords: ocrelizumab, primary progressive multiple sclerosis, relaps remmiting multiple sclerosis, B lymphocytes