Neurológia pre prax 2/2022

Dlhá cesta k správnej diagnóze

MUDr. Iveta Koščová, MUDr. Zuzana Gregová, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

pre rozvoj ľavostrannej internukleárnej oftalmoplégie a lézie n. facialis. Doplnené MR mozgu vylúčilo možnú cievnu mozgovú príhodu. Počas hospitalizácie sme opakovane realizovali laboratórne odbery a lumbálne punkcie, vďaka ktorým sme spolu s paraklinickými vyšetreniami dospeli až ku konečnej diagnóze neuroboreliózy.

Kľúčové slová: neuroborelióza, lymská choroba, Borrelia burgdorferi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A long way to a right diagnosis

We present a case report of a 64-year-old patient with cervical myelopathy who was transferred to our department from the Department of Neurosurgery for appearance of left-sided internuclear ophthalmoplegia and facial palsy. The following MR of the brain excluded a possible stroke. Laboratory samplings and lumbar punctures performed repeatedly during hospitalization together with paraclinic examinations, which helped us to reach out the final diagnosis of neuroborreliosis.

Keywords: neuroborreliosis, Lyme disease, Borrelia burgdorferi