Neurológia pre prax 5/2014

Diferenciální diagnostika bolestí zápěstí z pohledu ortopeda

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., MUDr. Jiří Štědrý, PhDr. Kateřina Čermáková, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., PhDr. Magda Taliánová

Na bolestech v oblasti zápěstí mají vliv kromě postižení nervů stavy úrazové, jako jsou poranění kostí a vazů. Kostní poranění bývají diagnostikována, ale vazivová jsou často přehlédnuta a vedou ke vzniku nestabilit, které častou vedou k obtížím. Pokud nejsou nestability správně ošetřeny, jsou podkladem rozvoje degenerativních změn artritidy v oblasti zápěstí. Autoři prezentují nejčastější postižení zápěstí z pohledu ortopeda, představují klinické obtíže a možnosti ošetření.

Kľúčové slová: nestabilita zápěstí, artróza zápěstí, rizartróza, nestabilita karpometakarpálního kloubu palce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of wrist pain from view of orthopedic surgeon

The pain in the wrist affects the nerves in addition to disability accident conditions, such as injury to the bones and ligaments. Bone injuries are diagnosed, but the connective tissues are often overlooked and lead to instabilities that often may cause difficulties. If not treated properly instability underlying the development of degenerative changes of arthritis in the wrist. The authors are the most common disability wrist from the perspective of orthopedic surgeons, represent the clinical symptoms and treatment options.

Keywords: instability of the wrist, wrist arthritis, osteoarthritis carpometacarpal joint of the thumb, unstable carpometacarpal joint of the thumb.