Neurológia pre prax 5/2020

Diferenciální diagnostika amyotrofické laterální sklerózy

MUDr. Jana Cepková, MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je charakterizována postižením centrálního i periferního motoneuronu. Podle současných kritérií (dle Awaji-shima) lze na podkladě klinického nálezu i elektrofyziologického vyšetření stanovit pravděpodobnou i jistou diagnózu ALS. Nejčastěji se vyskytuje klasická forma ALS se začátkem na končetinách či v bulbární oblasti s postupnou generalizací. V diferenciální diagnostice je nutno vyloučit celou řadu generalizovaných a pro různé fokální formy ALS i dalších převážně neurologických nemocí.

Kľúčové slová: motoneurony, pyramidová dráha, atrofie svalů, parézy, EMG nálezy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrophic lateral sclerosis is characterized by an impairment of central and peripheral motoneurones. According to contemporary diagnostic criteria (Awaji-shima) on the basis of clinical findings and electrophysiological investigation there si possible to determine a probable or a definite diagnosis of ALS. A clasissical form of ALS with the beginning in the extremities or in the bulbar region with gradual generalization occures most frequently. In a differential diagnosis there is necessary to exclude the whole series of generalized disorders and for various focal forms of ALS also further neurological diseases.

Keywords: motoneurones, pyramidal tract, muscle atrophy, paralysis, EMG findings