Neurológia pre prax 5/2020

Diferenciální diagnostika amyotrofické laterální sklerózy

MUDr. Jana Cepková, MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je charakterizována postižením centrálního i periferního motoneuronu. Podle současných kritérií (dle Awaji-shima) lze na podkladě klinického nálezu i elektrofyziologického vyšetření stanovit pravděpodobnou i jistou diagnózu ALS. Nejčastěji se vyskytuje klasická forma ALS se začátkem na končetinách či v bulbární oblasti s postupnou generalizací. V diferenciální diagnostice je nutno vyloučit celou řadu generalizovaných a pro různé fokální formy ALS i dalších převážně neurologických nemocí.

Kľúčové slová: motoneurony, pyramidová dráha, atrofie svalů, parézy, EMG nálezy

stiahnuť celý článok v pdf

Differential diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrophic lateral sclerosis is characterized by an impairment of central and peripheral motoneurones. According to contemporary diagnostic criteria (Awaji-shima) on the basis of clinical findings and electrophysiological investigation there si possible to determine a probable or a definite diagnosis of ALS. A clasissical form of ALS with the beginning in the extremities or in the bulbar region with gradual generalization occures most frequently. In a differential diagnosis there is necessary to exclude the whole series of generalized disorders and for various focal forms of ALS also further neurological diseases.

Keywords: motoneurones, pyramidal tract, muscle atrophy, paralysis, EMG findings