Neurológia pre prax 1/2009

Diferenciální diagnostika abnormálního držení hlavy v dětském věku

MUDr. Miroslava Muchová

Abnormální držení hlavy je u dětí častý, ale nespecifický příznak. Zejména u malých dětí se může jednat o první manifestaci závažného onemocnění. Příčiny mohou být velmi různorodé, může se jednat o stavy benigní až po velmi závažné, život ohrožující. Etiologie je odlišná od dospělých pacientů a řada klinických jednotek je zcela specifická pro dětský věk. V článku je diskutována diferenciální diagnostika častých i vzácných klinických jednotek vyskytujících se v dětském věku, které se mohou tímto příznakem projevit, rozdělených dle věku nejčastější manifestace.

Kľúčové slová: abnormální držení hlavy, torticollis, dystonie, pseudodystonie, dětský věk.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of abnormal head posture in child age

Abnormal head posture is a frequent but nonspecific symptom in children. In young children, in particular, it may be the first manifestation of a serious condition. The causes may vary significantly and the severity may range from benign to very severe, life-threatening conditions. Aetiology differs from that in adult patients and a number of clinical entities are entirely specific to child age. The paper deals with the differential diagnosis of frequent as well as rare clinical entities occurring in child age in which this may be the presenting symptom; they are divided according to the age at which most commonly manifested.

Keywords: abnormal head posture, torticollis, dystonia, pseudodystonia, child age.