Neurológia pre prax 3/2008

Diagnostika a terapie spondylolistézy

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek

Autoři se ve svém článku zaobírají diagnostikou a léčbou spondylolistézy. Za základní vyšetření považují kvalitní spektrum rtg snímků, a dále v současné době vyšetření magnetickou rezonancí. Podtrhují multidisciplinární přístup k léčbě olistézy. Každému operačnímu řešení by měla předcházet konzervativní léčba a rehabilitace. Výjimkou jsou pouze stavy, kdy se zhoršuje neurologická symptomatika ve smyslu zánikových syndromů. V operační léčbě se snaží nalézt optimální přístup k jednotlivým typům olistéz a prezentují v současné době užívaná klasifikační schémata. Repozici považují za účelnou u olistéz vyššího gradu a u těžkých dysplastických olistéz s nutností následné stabilizace a fuze v postiženém segmentu.

Kľúčové slová: spondylolistéza, nízce dysplastická, vysoce dysplastická, akutní traumatická, ALIF, PLIF

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť