Neurológia pre prax 1/2004

Diagnostika a léčba tethered cord syndromu – syndromu fixované míchy

MUDr. Martin Häckel, CSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Tethered (spinal) cord syndrome (TCS, syndrom „fixované“ míchy) je definován zhoršením míšních funkcí z předchozího fyziologického či stabilizovaného patologického stavu. Charakteristickým příznakem je rozvoj nebo obnovení progrese paraparézy dolních končetin a svěračů. Syndrom vzniká zásahem do přirozeného růstu páteře několika možnými mechanizmy. Nejčastější příčinou vzniku TCS bývají rozštěpové vady zasahující spinální neurotel (spina bifida aperta), traumata v období růstu, vzácněji záněty, nádory a další. Mícha je v kritické době růstu nefyziologicky fixována k páteři a protahována, s následnou ischemizací v povodí míšních cév. Syndrom je potřeba včas diagnostikovat, aby bylo možné započatý patologický proces odvrátit, anebo alespoň zastavit. Léčba je vždy chirurgická, uvolněním míchy. Autoři demonstrují syndrom na čtyřech případech s různým typem onemocnění u nemocných, chirurgicky léčených na Neurochirurgické klinice v Praze-Střešovicích, na Oddělení dětské neurochirurgie v Praze-Motole a na Neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kľúčové slová: tethered cord syndrom, rozštěpové vady, progredující paraparéza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť