Neurológia pre prax 1/2010

Diagnostika a diferenciální diagnostika diabetické polyneuropatie

MUDr. Helena Vondrová, CSc.

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější příčiny polyneuropatie (PNP). Diagnostika diabetické polyneuropatie je založena na neurologickém vyšetření a pomocných vyšetřovacích metodách. Je velmi důležité diagnostikovat polyneuropatii co nejdříve, aby se předešlo závažným komplikacím, jako je např. diabetická neuropatická noha. Diagnóza diabetické polyneuropatie je diagnózou „per exclusionem“, proto je třeba i u diabetiků vyloučit také jiné možné příčiny polyneuropatie, zvláště tam, kde klinický obraz i průběh onemocnění vykazují atypické příznaky.

Kľúčové slová: polyneuropatie, anamnéza, neurologické vyšetření, elektromyografické vyšetření, diferenciální diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosing and differential diagnosis of diabetic polyneuropathy

Diabetes mellitus is one of the most common causes of polyneuropathy (PNP). Diagnostics of diabetic polyneuropathy is based on a neurological examination and auxilliary examination methods. It is crucial to diagnose PNP as soon as possible in order to prevent complications, such as the diabetic neuropathic foot. The diagnosis of diabetic PNP is a diagnosis „per exclusionem“, so even in diabetic patients it is necessary to exclude other possible causes of PNP, in particular when the clinical image and disease course show atypical symptoms.

Keywords: polyneuropathy, patient history, neurological examination, electromyographic examination, differential diagnosis.