Neurológia pre prax 1/2001

Diabetická polyneuropatie v ambulanci praktického lékaře, diabetologa a neurologa – současné možnosti diagnostiky a léčby

MUDr. Jan Bartoušek

Diagnostikovaných a léčených diabetiků je v České republice cca 500 000. Diabetiků I. typu je asi 40 000 a diabetiků II. typu je přibližně 460 000. Inzulínem je v České republice léčeno více než 100 000 diabetiků. Údaje o frekvenci diabetické polyneuropatie se v literatuře značně liší, lze odhadnout frekvenci diabetické polyneuropatie, která vyžaduje léčbu, až na 50 % diabetiků. Z uvedených údajů plyne, že v ambulantní péči praktických lékařú, diabetologů a neurologů je v České republice cca 250 000 pacientů s diabetickou polyneuropatií, která je doprovázena subjektivními potížemi více či méně komplikujícími každodenní život diabetika a vyžadujícími soustavnou léčbu. Vyšetření diabetických polyneuropatií je zaměřeno na ambulantní možnosti vyšetření bez instrumentální techniky a to na podkladě zjištění symptomů neuropatie pomocí dotazníku, klinického vyšetření nohou a vyšetření tenkých i tlustých vláken periferních nervů. Nemocní s diabetickou polyneuropatií, která postihuje tenká vlákna, tvoří skupinu spojenou s vysokým rizikem vzniku diabetické nohy a uvedeným nemocným je třeba věnovat zvýšenou péči, zahájit preventivní léčbu a doporučit diabetickou obuv. Léčba diabetické polyneuropatie je zaměřena na základní preparáty dostupné v ambulantní praxi, a to na léčiva ovlivňující patogenezi diabetické polyneuropatie, která jsou spojena s poměrně výraznou spoluúčastí pacienta, tak i na symptomatickou léčbu, která je méně účinná, ale plně hrazená VZP. Doporučované léky nemají preskribční omezení a může je psát každý lékař.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, diabetická polyneropatie, diagnostika, terapie, inzulín, kompenzace diabetu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť