Neurológia pre prax 6/2006

Diabetická polyneuropatie a syndrom neklidných nohou, možnosti léčby L-DOPOU

MUDr. Taťjana Majorová

Diabetická polyneuropatie (DN) je velmi častou komplikací diabetu. Výskyt se odhaduje na 20 až 80 %. Nejčastějším typem neuropatie je symetrická distální převážně senzitivní polyneuropatie až v 80 %. Léčba DN musí být komplexní ve spolupráci s diabeteologem a rehabilitačním lékařem. Syndrom neklidných nohou (RLS) se v populaci vyskytuje kolem 10 %. Farmakologická léčba RLS zmírňuje nutkavé potíže pacientů a zlepšuje jejich spánek. Jsou uvedeny kazuistiky pacientů léčených pro diabetes mellitus, u kterých byl diagnostikován syndrom neklidných nohou. Při léčbě RLS byla použita L-DOPA s benserazidem (rozpustná forma 62,5 mg a retardovaná forma 120 mg).

Kľúčové slová: diabetická polyneuropatie, syndrom neklidných nohou, L-DOPA.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť