Neurológia pre prax 6/2011

Diabetická neuropatie: nové zkušenosti a poznatky v léčbě

MUDr. Dana Halbichová

Diabetes mellitus a léčba přidružených komplikací je celosvětový problém. V současném zdravotnictví se nabízí široká škála léčebných možností, do klinické praxe přibyly v posledních letech nové preparáty, některé nejsou v České republice registrovány nebo je jejich užití off label. Nabízí se i nefarmakologické postupy jako podpůrná léčba diabetické neuropatie.

Kľúčové slová: diabetická neuropatie, nová analgetika, nefarmakologické postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in the treatment of diabetic neuropathy

Diabetes mellitus and the treatment of associated complications is a great problem oll over the world. Modern medicine offeres a wide range of therapeutical possibilities. There are some new drugs in clinical praxis, some are not registrated in Czech republic or their indication is out off label. Non- pharmaceutical methods can be used as alternative treatment of diabetic neuropathy.

Keywords: diabetic neuropathy, new painkillers, non-pharmacological methods.