Neurológia pre prax 1/2018

Dětská epileptochirurgie – specifika a současné trendy

MUDr. Ondřej Horák

Možnosti moderní epileptochirurgie představují pomoc pro většinu pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Nové operační techniky, rozšiřující se arsenál epileptochirurgických výkonů a stále kvalitnější předoperační diagnostika umožňují úspěšně chirurgicky řešit i složitější pacienty, a to nejen v dospělém věku, ale i v dětství. Celosvětovým trendem je tak nejen nárůst resekčních výkonů u MR-nelezionálních a extratemporálních pacientů, ale i proporcionální nárůst výkonů v dětském věku, včetně těch nejnižších věkových kategorií. Cílem operativy u dětí není jen maximální redukce záchvatů, ale také zajištění co možná nejpříznivějšího psychomotorického vývoje. Klíčem k takovému úspěchu je v první řadě správná a včasná selekce pacientů, přičemž právě načasování hraje zásadní roli. Následující text poukazuje na specifika dětské epileptologie, ovlivňující plánování, management a v konečném důsledku i výsledky dětské epileptochirurgie.

Kľúčové slová: epilepsie, epileptochirurgie, farmakorezistence, neuroplasticita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pediatric epileptosurgery – special considerations and current trends

Possibilities of modern epilepsy surgery offer help to most patients with drug-resistant epilepsy. The new surgical techniques, extending arsenal of epilepsy surgery procedures and still increasing quality of presurgical evaluation enable successful surgical solution of more complicated patients, not only in adulthood, but also in childhood. There is a clear worldwide trend, not only in increase of resections in MRI-nonlesional and extratemporal patients, but also in proportional growth of epilepsy surgery approaches in childhood, including the youngest age bracket. The aim of epilepsy surgery in children is not merely seizure reduction, but also arrangement as most favourable psycho-motor development as possible. The key for this achievement is chiefly the right and well-timed selection of eligible candidates, where the timing is just crucial. The following text refers to specifics of pediatric epileptology, affecting the planning, management and ultimately outcome of pediatric epilepsy surgery.

Keywords: epilepsy, epilepsy surgery, drug-resistance, neuroplasticity