Neurológia pre prax 4/2009

Desynchronizace a synchronizace EEG rytmů

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Martina Bočková

Event-related synchronizace a desynchronizace (tzv. ERD/S) představuje kvantitativní nelineární metodu analýzy EEG signálu umožňující hodnocení změn základní EEG aktivity v libovolných frekvenčních pásmech. Tyto změny jsou vázány na zevní či vnitřní podnět a jsou spojeny s určitou mozkovou aktivací. Metoda je široce využívána v neurovědním výzkumu jako forma funkčního mapování. Velký význam má pak především rozbor dat získaných pomocí hlubokých mozkových elektrod.

Kľúčové slová: oscilace, synchronizace, desynchronizace, EEG.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Desynchronization and synchronization of EEG rhythms

Event-related synchronization and desynchronization (ERD/S) represents a quantitative non-linear EEG signal analysis method, that enables to evaluate the changes of the background activity in any frequency ranges. These changes are related to an external or internal stimulus and are linked to the brain activation. It is widely used in the neuroscience research as a form of functional brain mapping. Especially the intracerebral recording data analysis have a big importance.

Keywords: oscillations, synchronization, desynchronization, EEG.