Neurológia pre prax 3/2006

Dědičné periferní neuropatie

MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Radim Mazanec Ph.D., MUDr. Pavel Seeman Ph.D.

Dědičné periferní neuropatie jsou heterogenní skupinou geneticky podmíněných degenerativních chorob postihující periferní nervy. Patří mezi nejčastější dědičná nervosvalová onemocnění. Kauzální terapie dosud není známa, nicméně diagnostika a klasifikace se v posledních letech rychle vyvíjí a to hlavně díky novým objevům molekulární genetiky. Jde o skupinu chorob která nezkracuje délku života, výrazně však ovlivňuje jeho kvalitu. Je častou příčinou poruchy a někdy i ztráty chůze, často vede ke snížené pracovní schopnosti, později nezřídka i k plné invaliditě.

Kľúčové slová: klasifikace, fenotypy, diagnostika, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť