Neurológia pre prax 6/2014

Co je nového na téma „žena a epilepsie“?

MUDr. Jana Zárubová

Komplexní klinický přístup k ženám s epilepsií musí zohlednit určitá patofyziologická, diagnostická, terapeutická a sociální specifika. Je třeba jim porozumět a tuto znalost aplikovat tak, aby žily stejně jako jejich vrstevnice nebo s nejmenším možným omezením. Článek navazuje na publikaci „Žena a epilepsie“, 2. vydání, ve které byla problematika podrobně a multidisciplinárně zpracována (EpiStop, 2010). V jednotlivých podkapitolách jsou uvedena souhrnná a aktuálně publikovaná data s klinickým komentářem.

Kľúčové slová: žena a epilepsie, reprodukční a sexuální dysfunkce, kontracepce, těhotenství, menopauza, osteopatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What›s new on the issue of „women and epilepsy”?

Comprehensive clinical approach to women with epilepsy requires consideration of special pathophysiological, diagnostic, therapeutic and social aspects. The aim is to understand and apply this knowledge to allow women with epilepsy live the same life as their peers or with the least possible handicap. Presented update is a sequel of „Woman and epilepsy“ 2nd edition, (EpiStop, 2010), where the topic was delt with in great detail and in multidisciplinary way. Each subtopic of the article includes summary and current data and is accompanied with clinical commentary.

Keywords: woman and epilepsy, reproductive and sexual dysfunction, contraception, pregnancy, menopause, osteopathy.