Neurológia pre prax 4/2012

Čím může překvapit zapomínání a špatná chůze

MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Mgr. Silvie Johanidesová, MUDr. Martin Mašek

Prezentujeme případ pacienta, u něhož se postupně rozvinula demence s poruchami hybnosti, klinický závěr vyznel ve smyslu smíšené demence (Alzheimerovy nemoci a vaskulární demence), neuropatologický nález však přinesl nečekaný nález difuzního anaplastického astrocytomu, místy až rázu myoblastomu. V textu jsou diskutovány hlavní atypické rysy a možné důvody, které mohli vést k rozdílu mezi klinickým a neuropatologickým závěrem. Naše pozorování dokládá, že v diferenciálne diagnostickém rozhodování je důležité konfrontovat klinický obraz a nálezy zobrazovacích metod a že zásadní důležitost má neuropatologická verifikace klinických diagnóz, která přináší nezbytnou zpětnou vazbu a poučení do budoucna.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, demence, glioblastom, magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Forgetfulness and walking difficulties with a surprising conclusion

We report a case of rapidly progressive dementia and Parkinsonism; the clinical diagnosis concluded to mixed dementia (Alzheimer’s disease and vascular dementia). Neuropathologic findings, however, showed surprisingly a diffuse anaplastic astrocytoma with areas of glioblastoma. We discuss the principal atypical clinical features in our patient and suggest possible reasons that might have been involved into the discrepancies between clinical conclusions and the denite histopathological diagnosis. Our observation underlines the need for confrontations of clinical signs and neuroimaging findings and strengthens the importance of neuropathological verification of clinical diagnoses in receiving valuable feedback and lessons for the future.

Keywords: Alzheimer’s disease, dementia, glioblastoma, neuroimaging.