Neurológia pre prax 6/2002

Cievne mozgové príhody

MUDr. Veronika Vestenická, PhD.

Akútne cerebrovaskulárne ochorenia sú stále častou príčinou smrti, ale aj nesebestačnosti pacientov. Preto okrem skúmania etiopatogenetických činiteľov a rizikových faktorov je realizácia včasnej a presnej diagnostiky prvým predpokladom účinnej liečby. Takáto liečba je časovo náročná, je nevyhnutné, aby iniciálne zhodnotenie stavu pacienta bolo rýchle a mohla sa mu poskytnúť adekvátna liečba ischemickej mozgovej príhody, a jej komplikácií. V článku sa podáva prehľad najčastejších etiopatogenetických činiteľov, klinických príznakov, diagnostických postupov a akútnych liečebných opatrení.

Kľúčové slová: ložisková ischémia mozgu, etiopatogenéza, rizikové faktory, TIA, CT mozgu, antigregačná liečba, antikoagulačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť