Neurológia pre prax 4/2014

Churg-Straussové syndrom s centrálním neurologickým nálezem

MUDr. Marta Vachová, MUDr. Jiří Piťha,, MUDr. Jana Kotalová, MUDr. Simona Vondráčková, MUDr. Markéta Ceé

Referujeme o případu mladé pacientky, u níž se manifestoval monofázicky víceložiskový neurologický nález. Správná diagnóza byla stanovena až v rámci diferenciální diagnózy roztroušené sklerózy. Další průběh a klinický nález svědčil pro Churg-Straussové syndrom, přičemž byla naplněna 4 diagnostická kritéria (asthma bronchiale, nosní polypy, eozinofilie a neurologická symptomatologie). Neobvyklý byl dominující centrální neurologický nález.

Kľúčové slová: klinicky izolovaný syndrom, Churg-Straussové syndrom, vaskulitidy.

stiahnuť celý článok v pdf

Churg-Strauss syndrome with a central neurological finding

We report a case of a young female patient who presented with a monophasic multifocal neurological finding. The correct diagnosis was only determined based on differential diagnosis of multiple sclerosis. The subsequent course and clinical finding were indicative of Churg-Strauss syndrome, with four diagnostic criteria (bronchial asthma, nasal polyps, eosinophilia, and neurological symptomatology) being met. A dominant central neurological finding was unusual.

Keywords: clinically isolated syndrome, Churg-Strauss syndrome, vasculitides.