Neurológia pre prax 4/2010

Chronická intoxikace alkoholem

MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Daniel Czerný

Práce předkládá případ 50leté ženy se zhruba tři roky trvajícím utajovaným pitím alkoholu. Stav při akutním lékařskému ošetření svědčí pro rozvinutou Wernickeovu encefalopatii, cerebelární degeneraci a těžkou alkoholickou polyneuropatii, vše následkem chronické intoxikace alkoholem. Diagnóza je podpořena nálezy z laboratorních, elektrofyziologických a zobrazovacích vyšetřovacích metod. Pacientce je poskytnuta substituční léčba a rehabilitace, striktně abstinuje. Zmírňuje se stupeň psychických změn a zlepšuje se schopnost samostatného života. Porucha chůze, způsobená kombinací neurologického deficitu, je však nevratná.

Kľúčové slová: alkohol, Wernickeova encefalopatie, cerebelární degenerace, alkoholická polyneuropatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic alcohol Intoxication

The author describes a case of 50-year-old woman, with no previous health problems, with three-year secret drinking of alcohol. The patient was admitted as an emergency with signs and symptoms of developed Wernicke encephalopathy, cerebellar degeneration and severe alcoholic polyneuropathy, all as a result of chronic alcoholism. Diagnosis is supported by laboratory, electrophysiological examinations and MRI. Patient is treated by substitution treatment and rehabilitation. The mental changes slowly and partially improved. Self-care and ability of independent living developed. Though long term rehabilitation a severe gait disturbace remained.

Keywords: alcohol, Wernicke encephalopathy, cerebellar degeneration, alcoholic polyneuropathy.