Neurológia pre prax 1/2011

Choreatické dyskineze

doc. MUDr. Jan Roth, CSc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Choreatické dyskineze jsou mimovolní, rychlé, nepravidelné a nestereotypní pohyby v náhodné distribuci, a to jak kořenového, tak i akrálního svalstva. Jsou způsobeny dysfunkcí bazálních ganglií. Dyskineze jsou zesíleny stresem, fyzickou námahou či soustředěním a snižují se relaxací a mizí v průběhu spánku. Některé příznaky jsou pro choreu velmi charakteristické, např. tzv. příznak jazyka (pacient není schopen udržet vyplazený jazyk v klidu, pohybuje jím a především jej mimovolně zatahuje zpět do úst a i nevyplazený jazyk se v ústech mimovolně pohybuje). Dalším je příznak stisku (při stisku ruky pacient mimovolně povoluje a svírá dlaň, jakoby stisknuté prsty lékaře „žmoulal“). Typická je i porucha chůze – kolébavé pohyby v kyčlích při chůzi budící až dojem tanečního projevu. Klasifikace příčin vzniku choreatických dyskinezí je složitá a zahrnuje množství klinických jednotek.

Kľúčové slová: chorea, dyskineze, choreoatetóza, stereotypie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Choreal diskinesias

Chorea could be defined as a state of excessive, spontaneous movements, irregularly timed, randomly distributed and abrupt. Dyskinesias are accentuated by stress, physical and mental effort or voluntary movements and attenuated by mental relaxation and usually disappear in sleep. Choreiform dyskinesias originate in striatal dysfunction. Clinical signs typical for chorea are: tongue protrusion sign (patient can not hold still the protruded tongue, moves the tongue around and back to the mouth), milkmaid grip or grasp sign (during manual grip the patient involuntary relaxes and gripes the hand as if he would „munch” physicians hand) and dance-like gait with rocking hip movements denominated the disorder. Classification of choreatic syndromes is very complex and extensive.

Keywords: chorea, dyskinesia, choreoathetosis, stereotypies.