Neurológia pre prax 4/2008

Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace – příčiny a možnosti řešení

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,, prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., MUDr. Marek Baláž

S nárůstem počtu implantovaných systémů hluboké mozkové stimulace se objevují i sdělení, popisující komplikace s těmito systémy spojené. Z neurochirurgického hlediska zasluhují pozornost intrakraniální hemoragie, komplikace infekční a mechanické narušení systému.Sdělení popisuje dvě kazuistiky řešení lokálních komplikací systému DBS, jehož cílem je zachování integrity systému DBS. Vzhledem k nutnosti prolongovaných hospitalizací a nárůstu nákladů spojených s komplikacemi implantovaných systémů zdůrazňujeme nutnost celoživotního sledování u nemocných s implantáty, u nichž se očekává celoživotní funkčnost.

Kľúčové slová: Klíčová slova: DBS, Parkinsonova choroba, komplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť