Neurológia pre prax 6/2020

Chirurgická léčba třesu

MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., MUDr. Jan Bardoň, doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Otruba, MBA, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Třes je často handicapující symptom různých neurologických onemocnění. Většina z nich je sice nevyléčitelná, ale u velké části pacientů máme možnost alespoň symptomatického ovlivnění tohoto příznaku. První volbou je vždy konzervativní přístup ve formě farmakoterapie, nicméně tato je v nemalém procentu pacientů s třesem málo účinná. U části takových pacientů je pak volbou léčba chirurgická. V současnosti je nejvíce využívaná metoda hluboké mozkové stimulace, ale známé jsou již i slibné výsledky neinvazivních lezionálních technik.

Kľúčové slová: tremor, chirurgická terapie, hluboká mozková stimulace, esenciální třes, třes u Parkinsonovy nemoci, neinvazivní lezionální techniky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of tremor

Tremor is often a disabling symptom in various neurological diseases. Even though the majority of these are incurable, there is at least a possibility of symptomatic management of tremor in a high number of patients. A conservative approach consisting in pharmacotherapy is always the first choice; however, it is of little effect in a not insignificant number of patients with tremor. In a proportion of these patients, surgical treatment is the method of choice. Currently, the method of deep brain stimulation is used most widely, but some promising results of non-invasive lesion techniques have also become available.

Keywords: tremor, surgical treatment, deep brain stimulation, essential tremor, tremor in Parkinson’s disease, non-invasive lesion techniques