Neurológia pre prax 4/2008

Cesta ke spolehlivé diagnostice roztroušené sklerózy

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Vývoj diagnostiky RS s poznáváním imunopatogenních mechanizmů RS ve druhé polovině 20. století formuloval diagnostická kritéria určená pro klinickou praxi a klinický výzkum. V současné době představují základ pro diagnostiku RS v klinické praxi McDonald/Polmanova kritéria publikovaná v roce 2005.Diagnostika RS by měla být jednotná a dostupná pro každého nemocného, u něhož je podezření na demyelinizační onemocnění CNS.Mezi základní požadavky na časnou a rychlou diagnostiku RS řadíme precizní aplikaci aktuální verze diagnostických kritérií, precizní diferenciální diagnostiku vylučující terapeuticky kauzálně řešitelné choroby, jiná zánětlivá a autoimunitní onemocnění CNS, některá neurodegenerativní onemocnění CNS. Časná a spolehlivá diagnostika je zejména determinována terapeutickým oknem RS pro léky první volby – DMDs.

Kľúčové slová: Klíčová slova: klinicky izolovaný syndrom, diagnostická kritéria RS, MR kritéria RS, mozkomíšní mok, oligoklonální IgG pásy, zrakové evokované potenciály.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť