Neurológia pre prax 2/2021

Cerebelárna ataxia a stiff person syndróm u pacientky s anti-GAD protilátkami

MUDr. Zuzana Dean, MUDr. Branislav Veselý, PhD

Neurologické prejavy asociované s protilátkami proti dekarboxyláze kyseliny glutamovej (anti-GAD protilátky) sa predovšetkým vyskytujú u mladých žien a žien v strednom veku a sú často asociované s inými autoimunitnými poruchami. V kazuistike referujeme pacientku s anti-GAD asociovanou ataxiou, u ktorej sa v priebehu 2,5 roka od diagnózy objavili symptómy stiff person syndrómu (SPS), diabetu mellitu 1. typu (IDDM) a hypotyreózy.

Kľúčové slová: cerebelárna ataxia, stiff person syndróm, protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamovej, anti-GAD protilátky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Cerebellar ataxia and stiff person syndrome in patient with anti-GAD antibodies

Anti-GAD-antibody-associated neurological conditions are typically seen in young or middle-aged females and are often associated with other autoimmune disorders. We report a patient with anti-GAD associated ataxia, in whom symptoms of stiff person syndrome (SPS) as well as diabetes mellitus type 1 (IDDM) and hypothyroidism followed 2.5 years after diagnosis.

Keywords: cerebellar ataxia, stiff person syndrome, glutamic acid decarboxylase antibodies, anti-GAD antibodies